Политика за поверителност

1. В какви случаи Алта Маркет ЕООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

 • Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока, или друго подобно.
 • Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни, от е-магазин или интернет пространството.
 • Когато се регистрирате на наш сайт – например за подаване на поръчки, за получаване на новини или др.услуга.
 • Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

2. Защо Алта Маркет ЕООД може да обработва Ваши лични данни?

Алта Маркет ЕООДможе да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на Алта Маркет ЕООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на Алта Маркет, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.


3. Какви видове лични данни обработва 
Алта Маркет ЕООД?

В зависимост от конкретната цел, Алта Маркет ЕООДможе да обработва различни набори данни:

 • Вашите имена, адрес (напр. за издаване на фактура, за куриерска доставка)
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, доставка

4. За какви срокове могат да се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 • Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време като ни информирате писмено на sales@altaoils.com).

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, можете да се свържете с нас по мейл sales@altaoils.com.

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешни правила на Алта Маркет ЕООД, в зависимост от целите на обработване. Такива достъпи могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на Алта Маркет ЕООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Обработващи лични данни по указание на Алта Маркет например куриер

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим ако е технически възможно.

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни?

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

9. Как можете да подадете жалба?

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни: Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

e-mail адрес: sales@altaoils.com

11. Кои сме ние и как да ни намерите?

Алта Маркет ЕООД
Седалище и адрес на управление: ,  
гр. Казанлък, ул.Искра, 26, ет. 2 

Shopping Cart